Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

25%

25.00%

North America

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

20%

20.00%

Eastern Europe

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

12%

12.00%

Southeast Asia

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

10%

10.00%

Western Europe

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

8%

8.00%

Oceania

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

5%

5.00%

South America

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

5%

5.00%

Mid East

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

5%

5.00%

Eastern Asia

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

2%

2.00%

Africa

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

2%

2.00%

Central America

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

2%

2.00%

Northern Europe

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

2%

2.00%

Southern Europe

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

2%

2.00%

South Asia

(Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
North America 25.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
Eastern Europe 20.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
Southeast Asia 12.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
Western Europe 10.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
Oceania 8.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
South America 5.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
Mid East 5.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
Eastern Asia 5.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
Africa 2.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
Central America 2.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
Northern Europe 2.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
Southern Europe 2.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
South Asia 2.00% Aquarium Air Pump; Aquarium Water Pump; Aquarium Heater; Fish Tank; Aquarium Light
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : 0
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 81% - 90%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, EXW, Express Delivery
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, EUR, CNY
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, Western Union
Cảng gần nhất: shenzhen

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 21-50 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 25 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 03688905
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Có giấy phép xuất khẩu riêng

Export License Number: 03688905
Export Company Name : Shenzhen Mago Trading Co.,LTD
License Photo:
Gửi email cho nhà cung cấp này